Her er fotos fra hele Samsø, i perioden Før: 1900-1920 til nu: 2017

Jens Andreas Mogensen hus i Haarmark, hvor han havde sit skrædderetablisiment. Byvejen 20 Matr. nr. 12A

Byvejen 20 i Haarmark, som den ser ud i dag.

FT-1906 med oplysninger